۴ام، تیر ۱۳۹۶
مشکل گشا - رسانه مجازی و طنز انتقادی دزفول
اخبار دزفول ، خوزستان
MoshkelGosha.TV
زمان انتشار: ۴ام, تیر ۱۳۹۶ ساعت ۷:۰۲ ب.ظ | کد خبر: 7058

به گزارش”مشگل گشا” چهارمین دوره شورای شهر دزفول را شاید بتوان پر حاشیه ترین ودر برخی از مواردضعیف ترین دوره این نهاد در دزفول برشمرد. شورایی که از همان آغازین روز های شکل گیری با تضاد وبرخورد های گاه وبیگاه اعضایش نشان داد که کار سختی درپیش دارد…شورایی که از همان ابتدا باانتخاب کرمی نژاد به عنوان شهردار وکنار گذاشتن فردی که به سردار سازندگی شهره بود ،، موج انتقادات ونارضایتی مردم را به سوی خود سرازیر کرد…آمدن فردی با تخصص آب وفاضلاب در راس امور شهرداری که هر عقل سلیمی آن را غیر کارشناسی وتاحدی عجیب می داند موجب شد تا شهرداری همانند شورای شهر دراین چهارسال دستخوش فراز ونشیب های زیادی شود.

فرد منتخب به عنوان شهردار دراین بین به جای اینکه به فکر اثبات توانایی هایی خود به منتقدان باشد از همان ابتدا باچیدن پازلی پراز ناکامی وهرروز بی برنامه تراز قبل بودن، مهر تاییدی شد بر دلایل نارضایتی دلسوزان از انتصابش…کرمی نژاد با آمدنش سناریو استخدام ریز ودرشت فامیلی را آن چنان طوفانی آغاز کرد که اگر در روند پیشبرد پروژه ها واولویت های شهرداری نیز این حجم از سرعت واهتمام را به خرج میداد بی شک اکنون اوضاع چیز دیگری بود…آقای شهردار اما همچنان بی توجه به انتقادات ریز ودرشت وحاشیه ساز شدن این استخدامی ها به کار خود ادامه می داد ودرتمام این سال ها آنچنان این روند به دور از اخلاق مدیریت حرفه ای را پیش بردکه اکنون بسیاری از بخش های شهرداری دستخوش همین مسائل است……متاسفانه دراین میان اطرافیان اقای شهردار نیزکه تعدادشان کم نیست وباآمدن وی به نان ونوایی دربخش های مختلف شهرداری رسیده بودند نیز سعی کردند از قافله عقب نمانند و به استخدام دوست وآشنا بپردازند!!

اقدامات نادرست شهردار به اینجا محدود نشد و وی از همان ابتدای کارو درست درزمانی که شهرداری درلیست سیاه اعتبارات دولتی قرار گرفته بودودیگر منابع درامد شهرداری ازجمله درامدهای ناشی از صدور پروانه های ساختمانی ،بارکود شدیدی مواجه شده بودبه اجرای پروژه هایی غیر ضروری وپراز ریخت و پاش وبعضاً غیر کارشناسی پرداخت، پروژه های عظیم وپیچیده ای که هر کدامشان برای تمام دوره ای یک شهردارمی توانست کافی باشد اما متاسفانه کرمی نژاد باوجود اینکه در اجرا و یا تکمیل روند برخی از این پروژه ها ازجمله طرح بزرگ قائم از همان ابتدای کارناکام ماند، ازتلاش های ناموثر خود برای ریخت پاش های غیر کارشناسی بعدی دست برنداشت واکنون هیچ منطقه ای درشهر نیست که آثاری از پروژه های ناتمام شهرداری نداشته باشد.

پروژه هایی که اجرای برخی از آن ها بیشتر به یک سراب وتوهم نزدیک بودتاواقعیت…که ازجمله انها می توان به پروژه ا برج’طاووس’ که پس از سالها تنها به یک گودال بااین نام بسنده کرده اشاره نمود…پروژه هایی که برای جلوگیری از ریخت وپاش هایی بی نتیجه جلوی خیلی هاشان توسط شورای شهر گرفته شدوبرخی هایشان ازجمله ‘فتح المبین ‘که به راه خود ادامه دادند با دوبرابرشدن مدت وعده  زمانی برای افتتاحش وبه بار آمدن مشکلات ریز ودرشت برای ساکنان این منطقه خون مردم را درشیشه کرد…

ازداستان پردرد وطولانی پروژه های غیر کارشناسی و ناتمام شهرداری که دراین مقاله مجالی برای پرداختن به همه آنها  نیست که بگذریم..به دیگر حواشی تلخ وفراموش ناشدنی دوره ی ریاست کرمی نژاد درراس شهرداری یعنی ،،حقوق نگرفتن های چند ماهه کارگران مظلومی می رسیم که گاه حسرت نان خشک وخالی رانیز بر دل خانواده های این زحمت کشان گذاشته بود…یعنی درست در روز هایی که حقوق کارکنان شهرداری شاید تنها با تاخیر چندروزه پرداخت می شدکارگران شهرداری بعضا تا شش ماه در غم بی آبی وبی نانی می سوختند.وچه سخت بود داستان اشک های آن پدر کارگرکه از بهانه ی فرزند کوچکش برای خوردن یک وعده غذایی خوشمزه ویانداشتن هزینه برای خریدن کتاب های درسی فرزند کوچکش میگفت….داستانی تلخ که مدت ها در صدر اخبار شهر بود وشاید هنوز نیز دربرخی از ماه ها تکرار می شود..از ریخت وپاش هاوتجمل گرایی هاوبی برنامگی های شهردارواطرافیانش که اکثر مواقع مشاور های غلط به وی دیکته میکردند وسهم زیادی در این ناکامی دارند اکنون بدهی چند میلیارد تومانی به بار نشسته…بدهی که درتاریخ شهرداری دزفول نظیر ندارد ومعلوم نیست چگونه وبا چه معجزه ای می توان این بار سنگین از بدهی هارا سبک کرد..بدهی که تمامش شاید نتیجه  به روی کار  آمدن فردی به عنوان شهردار بود که درهرجایی غیر از سکان شهرداری می توانست موفق باشد..موضوعی که شاید پس از خواندن این مطلب برای هر عقل سلیمی پیش بیاید این است که چراباوجود تمام این ناکامی ها اما شورای چهارم همچنان برانتخاب خود پایبند بود و باوجود دوبار استیضاح شهردار وچندین بار با مطرح کردن این موضوع عده ای میل به ماندن وی داشتند…عده ای که قطعا دراین ناکامی ها وحیف ومیل شدن سرمایه های عظیم بیت المال سهیم خواهند بودوفردا روز باید پاسخ گوی حق وحقوق از دست رفته ی مردم ویا حتی پاسخ گوی دل های شکسته جوانان تحصیل کرده  جویای کارباشند…

اما اکنون چهارسال گذشته ویاداوری گذشته فقط یک درس دارد وآن هم تجربه کردن ورسیدن به این جمله است که دیگر وقت آزمون وخطانیست، ودرواقع آزموده را آزمودن خطاست…شورای چهارم به روز های پایانی عمر خود رسیده واکنون بزرگترین رسالت وتکلیف شورای پنجم باید رسیدگی به این مهم یعنی تغییر در راس شهرداری باشد چراکه قطعا این موضوع مطالبه تمام دلسوزانی است که چهارسال آسمان خاکستری شهرداری دل هایشان را به درد آورد…اکنون وقت آن است که شورای پنجم آستین بالا بزنندودرحین جلسات آشنایی وآمادگی خودکه تا قبل از شروع قانونی فعالیت خوداست استارت این امر را بزنند..هرچند گزینه های روی میز نیز که برخی هایشان از قبل مشخص بودن اکنون رسانه ای نیز شدند اما شورای پنجم باید هوشیار باشد ودیگر نباید بی گدار به اب بزنند..شورای پنجم از همین ابتدا باید با انتخاب فرد اصلح وکارآمد نشان دهد که چند مرده حلاج است که لازمه ای این کار، وحدت وهمدلی وتدبیر ودور اندیشی تمام اعضای شورا است، مولفه هایی که کمتر آنها را در شورای چهارم شاهد بودیم و شایداگر بود اکنون این همه معضل گریبانگیر شهرداری و شورای شهر نبود…

 

حال باید ماند و دید که نتیجه تدابیر اعضای جدید شورای اسلامی شهر دزفول برای روی کارآمدن فرد جدید  بعنوان شهردار چیست…

خوزنا

ارسال نظر

     

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.